دوره کسب و کار آلمان

یکی از مدیران شرکت مهندسی سطح دومان در دوره ای که برای منتخبین صنعت ایران ،در راستای توسعه همکاری های صنعتی آلمان و ایران برگزار گردیده بود شرکت نموده اند.این دوره به مدت تقریبا یک ماه در نوامبر 2017 و توسط وزارت فدرال آلمان برگزار گردید که طی آن شرکت کنندگان ضمن آشنایی با شرکت های همکار در آلمان در خصوص مدیریت پروژه و روش های تجارت با آلمان آموزش دیده اند.