گالری تصاویر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران (23 لغایت 26 اردیبهشت 1401)

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز (17 لغایت 20 بهمن 1400)

پنجمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز، پتروشیمی، پارس جنوبی(28 آذر لغایت 1 دی 1400)ببیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران (11 لغایت 14 اردیبهشت 1398)

هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان (17 لغایت 20 آبان 1395)