نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

حضور فعال شرکت مهندسی سطح دومان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

14 الی 19 اردیبهشت ماه در سالن 26B نمایشگاه بین المللی تهران