فیلترهای پودری زینتر شده

پروسه تولید این نوع فیلترها به صورت شکل دهی پودر فلزات و آلیاژها و زینتر کردن آنها می‌باشد که عمدتا برای جداسازی و خالص‍سازی سیستم‌های جامد-مایع، گاز-مایع و گاز-جامد در پروسه فیلتراسیون در صنایع شیمیایی، هیدرولیک و پزشکی مانند راکتورهای پلیمریزیشن در حضور پودر پلیمر و اتیلن، بوتان و گاز هیدروژن استفاده می‌شوند.

Bubbling Pressure KpaCompression Strength Mpa/Cm2Thickness mmPermeability M3/h.m2.KpaMax. Hol DiaFiltration PrecisionFiltering Level
11.253.00.6-1012.50.2S9
11.13.00.6-10340.5S8
10.23.00.6-10561.5S7
9.163.00.6-1010102.5S6
6.13.00.6-1040155S5
4.63.00.6-1080208S5
2.63.00.6-101603010S4
1.83.00.6-103506028S3
1.43.00.6-105008035S3
1.143.00.6-1070010040S2
0.663.00.6-10100016065S1

 : Material
Stainless steels 1.4404 (AISI 316 L / B), 1.4306 (AISI 304 L), 1.4539
Titanium
Monel (Ni, Cu, Fe)
Inconel 600 / 625 (Austenitic Nickel, Chromium Alloy) <1100Kg/Cm2 HYDRAULIC STRENGTH : 20Kg/Cm2
Hastelloy C 22, C 276 and X (Ni base with Mo and Cr)
Special materials