استقرار CRM در شرکت مهندسی سطح دومان

دومان، در راستای برقراری ارتباط موثر با مشتریان و پاسخگویی بهینه و نیز کنترل و تحویل به موقع پروژه ها، از شهریور ماه سال 1396 با همکاری شرکت فن آوری اطلاعات رز، اقدام به تهیه و استقرار نرم افزار CRM با محوریت پروژه و مدیریت پروژه کرده است.